Välj en sida
BYGGTJÄNSTER

WC-remont

 

RaKK gör eleganta WC-remontter, inklusive bottenarbete och fuktspärr.

Jag river och bygger nytt just som Du vill ha det.

Vi installerar även fasta möbler till våtutrymmet.

Riktgivande pris, utan möbler, utan ström- och VVS-arbeten : 95€/ytkvadrat