Välj en sida
BYGGTJÄNSTER

BYGG

 

Vi bygger alla sorters byggnader från grunden upp samt nybyggen enligt ritningar, skjul, snedtak och växthus men även andra tänkbara byggnader.

Vi kommer GRATIS och gör en beräkning varefter Du får en offert, så Du får ingen tråkig överraskning i form av höjda kostnader i slutsumman.

Vi på RaKK följer finsk lagstiftning och följer lokala byggbestämmelser i alla skeden av projekten.