Välj en sida

Kenneth Kalenius

Med en mångsidig arbetserfarenhet och en omfattande utbildning får man en händig mångsysslare, och just det beskriver mej bäst.

Mångsidig erfarenhet

Jag har en lång arbetshistoria som består av väldigt olika typers jobb. Jag har varit till sjöss de senaste 9 åren och före det har jag jobbat ca 9 år iland med fabriksjobb och med i en hel del byggprojekt. Jag började min karriär redan som 13 åring med slumpmässiga jobb utanför skoltid, då jag var 16 år hade jag redan fastanställning samtidigt som jag gick i aftongymnasium. Jag är utbildad till vaktmaskinmästare, dessutom har jag delexamen i el-, VVS samt metall, vilka alla hör till byggbranschen. Med en mångsidig arbetserfarenhet och en omfattande utbildning får man en händig mångsysslare, och just det beskriver mej bäst. Under år 2018 kommer jag att delta i olika fortsättningsskolningar/kurser inom byggbranschen.

Jag har verkat som ’företagare som bisyssla’ sedan årskiftet 2011-12 och nu år 2018 var det dags att börja som företagare på heltid. Jag uppskattar lokala tjänster, och jag vill också använda lokalt arbete, material och tjänster så långt som möjligt. Rättvis handel är en del av mitt spel, jag ger alltid en KOSTNADSFRI och skriftlig kostnadsberäkning som visar den totala slutsumman.

Behörigheter / kurser / skolning:

 • Vaktmaskimästarexamen, 2014
 • Mångkunnig inom teknik, 2017 (VVS-, el- och metall delexamen)
 • Vaktmaskinmästarbrev III/1 -05.09.2022
 • Vaktman, maskin III/4 – tillsvidare
 • Endorsement VMM-brev III/1 -05.09.2022
 • Friskintyg SM STCW A-I/9 -21.08.2019
 • Basic safety training VI/1 -30.06.2019
 • Surv. craft & rescue b. VI/2.1 -30.06.2019
 • Fast Rescue Boat VI/2.2 -08.09.2019
 • Advanced fire fighting VI/3 -30.06.2019
 • Medical first aid VI/4.1 -30.06.2019
 • Ship Security Officer VI/5 -30.06.2019
 • Hot work license -02/2022
 • Elarbetssäkerhetskort -10/2021
 • Arbetssäkerhetskort -02/2022
 • Röda korsets EA1 -21.09.2019
 • Short Range radio Cert. – tillsvidare
  + asbestrivningskurs -KOMMER 2018-
  + VTT-kurs, våtrumsmontör -KOMMER VÅREN 2018-